Site icon Lapcameraquangngai

Đầu ghi hình Vault Live X5C-8 (8-ch) CS-X5C-8APEC

Đầu ghi IP Wifi 8 kênh Vault Live X5C-8 (8-ch) CS-X5C-8APEC

Đầu ghi IP Wifi 8 kênh Vault Live X5C-8 (8-ch) CS-X5C-8APEC

Đầu ghi IP Wifi 8 kênh
– Hỗ trợ 2 Anten ngoài
– Hỗ trợ tần số 2.4GHz
– Hỗ trợ 1 cổng LAN 10/100M fast Ethernet.
– Băng thông đầu vào không dây: 30mbps
– Băng thông đầu vào có dây: 50mbps
– Khoảng cách kết nối không dây lên đến 100m
– Hỗ trợ 1 cổng xuất hình VGA/HDMI
– One Touch Access camera quick adding button
– Hỗ trợ 1 cổng SATA gắn ổ cứng lên đến 6TB
– Nguồn 12V/1.5A

Exit mobile version